23. 11. 2018

Hledáme vedoucí

Obracíme se na všechny dospělé, kteří v dětství skautovali.

Možná…

… že vzpomínáte rádi na chvíle strávené s brášky, či sestřičkami na schůzkách, výpravách, táborech.

… si dnes uvědomujete, že vaši tehdejší vedoucí měli s přípravou programu spoustu práce, věnovali vám svůj volný čas a to nejlepší, co bylo v jejich silách.

… se vám někdy přímo netrefili do noty, ale určitě vše dělali s velikou láskou a nadšením, protože jinak se práce s dětmi dělat nedá. Jejich odměnou byla „jen“ vaše radost.

… přišel čas splatit dluh a pomoci s výchovou dnešních dětí v duchu již více než stoletím vyzkoušených a osvědčených skautských ideálů.

… naše země moc potřebuje slušně vychované občany.

… jste již sami rodiči a chtěli byste svým dětem také dopřát radost ze skautování.

Pokud chceme připravit dětem kvalitní skautský program, nutně potřebujeme posílit tým vedoucích. V dnešní moderní skautské organizaci je vypracován systém vzdělávání vedoucích, v němž byste načerpali potřebné znalosti, inspiraci, nápady. S nadšením, radostí a láskou bychom vás přivítali ve skautské rodině našeho střediska!

Zamyslete se prosím, nad naší výzvou a ozvěte se na: raksahr@gmail.com.