Krajský sněm Junáka (20. 1. 2024)

V sobotu 20. 1. 2024 se dva delegáti našeho střediska zúčastnili Krajského sněmu Junáka v Havlíčkově Brodě. Jejich hlavním úkolem bylo se svým hlasem podílet na volbě předsedy, místopředsedů a členů krajské rady Junáka Vysočina a také zvolit delegáty za náš kraj na Valný sněm. Na programu nechyběla ani diskuze o budoucnosti skautingu v našem kraji i v celé organizaci. Celý sněm provázela pohodová atmosféra, plná inspirace do naší činnosti.

Nové Krajské radě přejeme hodně zdaru v dalším volebním období.