Základní kolo závodu vlčat a světlušek (7. 5. 2022)

Na sobotu 7.5. jsme se chystaly nějakou dobu, protože probíhalo základní kolo ZVaSu (Závodu Vlčat a Světlušek). Téma bylo cesta kolem světa a tak jsme na schůzce vyrobily pro každou naši skupinku 1 vlajku cizí země. Tak se skupinka starších holek „Vakoveverky“ stala Švýcarskem a skupinka mladších světlušek (s výpomocí od vlčat) „Lvíčata“ Švédskem. Závod pořádalo středisko Divočáků z Jihlavy a probíhal nedaleko Smrčné nad Sázavou. Světlušky na stanovištích plnily různorodé úkoly a zároveň testovaly svojí schopnost spolupráce. Naše družinka Vakoveverek vyhrála a tak postoupila do krajského kola. Druhá  družinka Lvíčat byla nesoutěžní, užili si to ale všichni.