Přespávačka světlušek a vlčat (7. – 8. 10. 2023)

O víkendu 7.-8.10. 2023 se uskutečnila v naší klubovně přespávačka pro světlušky a vlčata z našeho střediska. Hlavním vedoucím výpravy byl Michal Němec, který výpravu chystal jako výstup do čekatelských zkoušek.

V 9:00 se to před klubovnou začalo hemžit dětmi natěšenými na připravený program a jejich očekávání byla naplněna .
Nejdříve šli na procházku z jihlavského Ráje zpět do klubovny. Po cestě hráli různé hry a svá bříška zaplnili dobrotami z domu. Dále dostali radu do života od našeho milého poutníka, pomohli vyrobit hadovi ozdobu z přírodnin a dokonce si vyzkoušeli sami nakoupit suroviny, ze kterých se poté uvařila večeře. Celá výprava byla zakončena společnou mší v kostele, po které se účastníci vydali domů vyprávět své zážitky z výpravy, která se nesla v duchu života v džungli.

I přes pár zdravotních komplikací si akci všichni užili a již nyní se těší na další, kterou jim letošní školní rok přinese.

-za vedoucí Monika Nejedlá