Střediskový sněm 14. 10. 2023

V sobotu 14. 10. proběhl střediskový sněm, na kterém činovníci z celého střediska volili vůdce střediska s jeho zástupcem, členy střediskové rady, revizní komisi a také delegáty na krajský sněm. Krom samotné volby bylo také potřeba shrnout, co se v našem středisku za posledních pár let událo a také naznačit, jakým směrem se budeme ubírat dál. Také při této příležitosti došlo k ocenění některých činovníků za jejich obětavou práci a to vše za přítomnosti předsedy krajské rady Junáka Jiřího Wasserebauera (Bejzy).

Na pozici vedoucí střediska byla opětovně zvolena Ludmila Hronová (Rakša). Jejím zástupcem se opět stal Karel Petr (Kodl). Volenými členy střediskové rady se stali Norbert Nejedlý, Veronika Švorčíková, Marie Mičánová a Ludmila Březinová. Do revizní komise byly zvolené Lenka Jonášová a Jana Skoumalová. Na krajském sněmu nás budou zastupovat Karel Petr (Kodl) a Petra Večeřová.

Celé setkání provázela příjemná atmosféra plná skautského ducha a veselé nálady.