První setkání „po koroně“

Nedá se říci, že by korona virus přestal úplně řádit, ale uvolnila se některá opatření, což nám umožnilo konečně se 2. června 2021 setkat na schůzce klubu.

V pondělí 14. června jsme vyrazili na vycházku. Od Tesca směřovaly naše kroky polní cestou, u níž už také rostou nové rodinné domy, až na oblíbené místo Ježků – na Prasečák. Kasandra nám chtěla ukázat zajímavou řadu velikých kamenů odborníky nazvanou Jihlavské kamenné řady. Trochu jsme bloudili lesem zarostlým keři a vysokou trávou, ale nakonec se náš cíl objevil. Zajímavý úkaz, neví se, jak se sem kameny dostaly, existuje několik teorií, ale ty ponechme odborníkům. Dalším „broděním“ travou jsme došli až k ohništi, často ho Ježci využívali k přípravě občerstvení, dnes jsme si tu jen dali studenou svačinku. Pokračovali jsme do Horního Kosova okolo opravdových haciend místních obyvatel. Silnice nás dovedla až ke Člunku a odtud na Březinky. Počasí nám přálo, procházka byla příjemná.

Rakša