Střediskový oheň sv. jiří 2022

Celkem příjemné počasí přivítalo na zahradě klubovny všechny sestry i bratry ze střediska Zvon. Důvodem našeho setkání byla připomínka svatého Jiří – patrona skautů. Nastalo nám jaro a s ním rozkvetly první květiny, ptáčci vesele zpívají a budují svoje hnízda, motýlci začínají létat… Jarní příroda poskytla otázky umístěné po zahradě, světlušky a vlčata pod vedením skautek a skautů se pustily do odhalování správných odpovědí. Soutěžila i skupinka oldskautů. Komu se dařilo, ten složením písmenek označujících dobrou odpověď zjistil, že jedenáctý skautský zákon zní: „Skaut je nepromokavý“.

Následovalo zapálení ohně, u něhož jsme si povídali o svatém Jiří, oldskauti přispěli zpěvem starých skautských písní a „omladina“ nám zazpívala zase svoje oblíbené písničky, včetně táborové hymny z loňského tábora, popisující putování časem. Na závěr spojil Gillwelský kruh všechny přítomné – mladé, nejmladší, starší i nejstarší a při zpěvu skautské večerky jsme děkovali za to, že je nám spolu dobře.