Výprava vlčat 24. 3. 2023

V sobotu 25.3. se skupina vlčat vydala autobusem na výpravu. Prudký  déšť nás naštěstí zastihl při jízdě, takže po vystoupení z autobusu u Nové Brtnice už nepršelo. Na zastávce jsme se rozdělili do dvojic a zahráli první hru na principu binga. Do tabulky o 9 polích jsme si napsali libovolná dvojčíslí a z SPZ  projíždějících aut si je odškrtávali. Odměnou pro vítěznou dvojici byla čokoláda.

Další cesta nás vedla ke zřícenině hradu Střeliště. Po cestě bylo naším úkolem plnění jarní stezky. Na každém z deseti stanovišť jsme odpovídali na různé otázky týkající se jara. Odpovědi jsme vyplňovali do křížovky a na konci nám vyšla tajenka  JARO JE TADY.  Ještě před výstupem na vrchol kopce jsme pomocí lan uvázaných na stromy překonávali potok .

Na vrcholu Střeliště, kde hodně foukalo, jsme si udělalI oheň na opečení špekáčků a zahráli hru na dobývání hradu . Cílem hry bylo uložení svých podepsaných lístečků do 5 věží hradu, aniž by nás viděl nebo chytil strážce hradu.

Dalším zastavením na naší jarní stezce byl Jalovec. Zde jsme  objevili pěkné hřiště, které jsme hned využili k fotbalovému klání. Drobný déšť, který začal, přešel do vydatného, a tak jsme chvátali na vlak do Číchova. Cesta vlakem do Jihlavy rychle utekla a na nádrží na nás už čekali rodiče.

Výprava byla zajímavá, počasí rozmanité a špekáčky výborné.